Frederiek heeft aan haar site Exclusive Secrets veel aandacht en zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat  de informatie onvolledig of onjuist is. Fouten kunnen helaas niet altijd voorkomen worden.

Frederiek sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van haar site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Frederiek is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van haar site verkregen is. De informatie op haar site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Frederiek  is niet aansprakelijk voor schade welke door het gebruik van enig door Exclusive Secrets geleverd artikel geleden wordt, tenzij bewezen kan worden dat bedoelde schade aan de opzet van Exclusive Secrets te wijten is. Gevolgschade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Linken naar pagina's van Exclusive Secrets is toegestaan, voor zover de goede naam van Exclusive Secrets niet wordt aangetast en geen instemming door en/of steun van Exclusive Secrets wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Het gebruik van het Exclusive Secrets logo is alleen toegestaan na toestemming van Frederiek.